Return to site

ITkraj sa zmení na ZAIT

· región

Už onedlho nás čaká niekoľko dôležitých zmien, ktoré veríme, že posunú klaster na novú, vyššiu úroveň. Jednou z tých najdôležitejších udalostí, ktorá nás čaká je zmena názvu. Historický názov ITkraj, pod ktorým klaster fungoval niekoľko posledných rokov nahradí nový názov ZAIT.

Dôvodov na zmenu bolo hneď niekoľko. Predovšetkým bola zmena nutná kvôli budúcej užšej spolupráci a komunikácii so zahraničnými inštitúciami. Brali sme však ohľad aj na marketingové dôvody a v neposlednom rade sme chceli, aby názov bol čo najviac podobný oficiálnemu názvu združenia pod ktorým IT klaster funguje a ten je Z@ict.

Najdôležitejšie pohnútky prečo sme sa napokon rozhodli pre pomenovanie ZAIT sme chceli vysvetliť v tomto článku.

Jednoduchosť a konkrétnosť 

Hlavná myšlienka klastra je združovať a pomáhať firmám v žilinskom kraji. Toto však názov ITkraj nereflektoval. ITkrajom môže byť ktorýkoľvek kraj na Slovensku. Prepojenie názvu s regiónom pôsobenia nebolo dobré a človek, ktorý počul názov ITkraj prvýkrát, resp. ho nepoznal, si nemal ako dať klaster do súvisu so Žilinou. A práve súvis Žiliny a klastra nám príde marketingovo dôležitý.

ZAIT je krátky a ľahko vysloviteľný. Jednoslabičné názvy sú globálne považované za najlepšie možné. Sú jednoducho vysloviteľné, ľahko zapamätateľné. Dobre sa čítajú aj píšu. ZAIT spĺňa všetky výhody jednoslabičného názvu.

Výslovnosť v zahraničí 

Názov ITkraj je v zahraničí zle vysloviteľný. Všeobecne sú pre ľudí zo zahraničia zle vysloviteľné názvy ktoré obsahujú písmeno R. Pre ľudí hovoriacich anglicky, ale nielen pre nich je však veľmi ťažké vysloviť spojenie slov KR. Zahraničná podpora a vzťahy mimo SR sú pre klaster dôležité a preto bude jednoduchšie, ak by sa názov klastra takémuto spojeniu písmen vyhol.

Slovo ZAIT je dobre vysloviteľné v každom svetovom jazyku a prakticky nikde nemá žiadne negatívne vyznenie. Naopak sa podobá na slová, ktoré sa v medzinárodne používaných jazykoch bežne vyskytujú, preto počítame s tým, že s výslovnosťou nebude žiaden problém.   

Nezameniteľnosť 

Brand ITkraj je ľahko zameniteľný (napríklad s košickým IT valley). Spojenie IT niečo, teda ITkraj, IT Valley atď. je všeobecne veľmi bežné pri vytváraní názvov. Takéto názvy sa potom veľmi ľahko zamieňajú. Našim cieľom by však malo byť v čo najväčšej možnej miere sa odlíšiť a budovať si vlastnú značku.

ZAIT je odvodený z regiónu, z ktorého pochádza, a skvele ho prepája s predmetom pôsobenia. Už z názvu si drvivá väčšina ľudí zo Slovenska dokáže ZAIT zaradiť a okamžite bude vedieť odkiaľ klaster pochádza a čo robí. ZA ako Žilina a IT ako informačné technológie sú výbornou ukážkou toho, ako dokáže dobrý názov prepojiť zdanlivo neprepojiteľné. Teda oblasť pôsobenia s miestom, na ktorý je klaster naviazaný. Navyše sa nám páčilo aj to, že ZAIT je slovná hračka, ktorá ukáže, že Žilina je za IT. Informačné technológie sú gro nášho zamerania a sme za to, aby sa tento región s IT identifikoval pokiaľ možno čo najviac.

Žilina v názve

Už sme to napísali vyššie. Prítomnosť Žiliny v názve sa môže hodiť aj pri rokovaniach s miestnym zastupiteľstvom, resp. s predstaviteľmi mesta či kraja. Ľudia z regiónu sa vždy ľahšie identifikujú s niečím, čo je na prvý pohľad žilinské a dobre sa to tým pádom prezentuje aj verejnosti v regióne.

ZAIT je z týchto, ale aj z ďalších, menej podstatných, dôvodov vhodnejším názvom pre žilinský IT klaster. Neznamená to však, že názov ITkraj odsúvame na druhú koľaj. Budeme ho používať ako doplňujúci názov k primárnemu názvu, zapojíme ho do sloganov a využijeme ho aj v kampaniach, ktoré pripravujeme. Určite sa preto z očí nestratí.

Veríme, že chápete naše dôvody pre zmenu a na nový názov si rýchlo zvyknete. Sme presvedčení o tom, že nám výrazne pomôže v napredovaní a ďalšom rozvoji projektu. 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK