Return to site

Ktoré stredné školy produkujú najviac prvákov na našich univerzitách?

Aj to vieme vyčítať z národných štatistík prijatých a zapísaných študentov na našich vysokých školách, aktuálnych k februáru 2021. Začnime základnými údajmi:

Počet študentov v posledných ročníkoch stredných škôl je približne 36 tis.

Do prvých ročníkov slovenských univerzít ich bolo v roku 2020 prijatých 27,5 tis., čo samozrejme zahŕňa aj duplicity (študenti, ktorí boli prijatí na viac vysokých škôl). Do prvého semestra školského roka 2020/21 sa nakoniec zapísalo necelých 20 tis. študentov. Tento údaj opäť zahŕňa viacnásobné zápisy niektorých študentov.

Môžeme konštatovať, že na slovenských univerzitách začína študovať približne 50% absolventov slovenských stredných škôl.

Keď zaostríme na stredné školy, v TOP 5 podľa absolútneho počtu ich absolventov zapisaných do prvých ročníkov slovenských univerzít vidíme:

  1. Gymnázium A. Bernoláka v Námestove so 159 zapísanými
  2. Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi so 145 zapísanými
  3. Gymnázium P. Horova v Michalovciach so 129 zapísanými
  4. SPŠ elektrotechnická v Košiciach so 115 zapísanými
  5. Gymnázium Metodova v Bratislave a SPŠ elektrotechnická v Prešove zhodne so 111 zapísanými

Pohľad na úspešnosť jednotlivých fakúlt univerzít a vysokých škôl nám ponúka nasledovné poradie:

  1. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice s 565 zapísanými
  2. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava s 546 zapísanými
  3. Právnická fakulta UK Bratislava s 515 zapísanými
  4. Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina s 504 zapísanými
  5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina so 483 zapísanými

Tieto údaje potvrdzujú fakt, že absolventi gymnázií častejšie pokračujú v štúdiu na vysokej škole ako študenti odborných škôl. Zároveň je viditeľný trend vysokého záujmu o štúdium informačných technológií - v TOP 5 fakúlt podľa počtu zapísaných študentov sú 3 fakulty so zameraním na informačné technológie. Oba tieto fakty sa ale nedajú spojiť. Z dostupných dát totiž vyčítame, že väčšina študentov najväčších informatických fakúlt nepochádza z gymnázií. Do TOP 10 ich prvákov sa nedostalo žiadne gymnázium. 

Trochu inak je tomu pri pohľade na menšie (aj) informatické fakulty - na "MatFyze" UK a FIIT STU je počet absolventov gymnázií dominantný.

Prezentované dáta nedávajú síce komplexný pohľad, pretože neobsahujú informácie o absolventoch stredných škôl, ktorý sa rozhodli pre štúdium v zahraničí ani o ich úspešnosti/absolvovaní štúdia na vysokej škole. Tieto dáta sa snažíme získať a spracovať, aby sme boli schopní posúdiť schopnosť absolventov jednotlivých stredných škôl úspešne dokončiť štúdium na vysokej škole, alebo posúdiť  atraktivitu fakúlt slovenských univerzít pre našich absolventov stredných škôl (napríklad v porovnaní s tými českými).

Ale už teraz sa môžete tešiť na podrobnejšie štatistiky - obohatené o rozmer odboru štúdia odkiaľ študenti pochádzajú aj odboru na ktorý smerujú. Už čoskoro. 

ITkraj & accencis.sk

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK