• Red Flags 5.0:

  Slovensko.Digital ZA transparentné regióny

 • Občianske združenie Slovensko.Digital za podpory grantu od Nadácie Pontis: Pre transparentné Slovensko a v spolupráci so žilinským IT klastrom ZAIT, rozbehlo nový projekt v žilinskom regióne. Viac o projekte nižšie.

   
 • Trvanie projektu

  1. 6. 2021 - 31. 5. 2022

  Výška grantu

  29 129,82 €

 •  

   

  Cieľ projektu

   

  Hlavným cieľom a podstatou projektu je prenos know-how Slovensko.Digital vo forme procesov, metodík, dokumentov a nástrojov, ktoré sú overené v rámci projektu Red Flags, do regiónov a tak podporiť participáciu, transparentnosť, verejnú kontrolu, kvalitu a pridanú hodnotu verejných investícií do IT na regionálnej úrovni a zvýšenie efektivity čerpania EÚ fondov určených na digitalizáciu.

   

  Prečo vznikol projekt

  • vysoká priorita digitálnej agendy

  • stovky miliónov EUR určených na verejné digitálne služby v regiónoch

  • nedostatok IT expertov v regionálnej samospráve

  • podpora lokálnej IT komunity z komerčnej sféry

   

  Výstupy projektu

   

  Implementáciou projektu a pilotným testovaním "národných" procesov a nástrojov v žilinskom regióne sa vytvorí toolkit, ktorý predstavuje súbor nástrojov pre ostatné regióny a bude verejne dostupný a otvorený. Práve tento toolkit napomôže jednoduchšej replikácii projektu v ďalších regiónoch.

   

  Dopad projektu

   

  Dokážeme, že digitalizácia v regióne je dôležitá a vieme ju realizovať užitočne a efektívne keď spojíme sily verejného a súkromného sektora - participácia a zdieľanie skúseností sú hlavné piliere Slovensko.Digital.

 • Aktuality

  Čo je nové?

 • Spoločne sa na projekte podieľajú:

 • Projekt podporuje:

 •  

  Pridajte sa k iniciatíve!

  Chcete s nami na tomto projekte začať spolupracovať, chceli by ste sa dozvedieť viac informácií o projekte alebo máte na nás akékoľvek iné otázky ohľadom projektu? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

  Z@ict
  Komenského 48
  011 09 Žilina
  Slovensko
  All Posts
  ×