• TÍM ZA IT

  Juraj

  Kavecký

  manažér klastra

  kavecky@zait.sk

  +421915839903

  Alexandra

  Mihaldová

  projekty

  mihaldová@zait.sk

  +421

  Juraj

  Bielik

  projekty

  bielik@zait.sk

  +421

  Michal

  Žarnay

  digitalizácia

  zarnay@zait.sk

  +421

  Jana

  Lodňanová

  asistent

  lodnanova@zait.sk

  +421

  Braňo

  Hujo

  marketing

  hujo@zait.sk

  +421

  Matúš

  Bohunický

  marketing/stážista

  bohunicky28@gmail.com

  +421917372536

  Soňa

  Kavecká

  HR klub a podujatia

  kavecka@zait.sk

  +421907456722

 • PREZÍDIUM (a garanti?)

  Usmerňuje a riadi činnosť združenia. Od 22.6.2021 sú členmi:

  Marián

  Koprda

  Scheidt & Bachmann

  prezident združenia

  Vlastimil

  Kocián

  KROS

  viceprezident združenia

  Emil

  Kršák

  FRI UNIZA

  Tomáš

  Lodňan

  GoodRequest

  garant

  Peter

  Steinhübl

  HOUR

  garant

 • DOZORNÁ RADA

  Kontrolný orgán združenia. Členmi dozornej rady sú vždy jeden delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj a dvaja volení členovia. Od 22.6.2021 sú členmi:

  Karol Matiaško

  Žilinská univerzita

  Katarína Gazdíková

  Žilinský samosprávny kraj

  Anila Xhembulla

  HOUR

 • ETICKÝ KÓDEX

 • KONTAKTNÉ ÚDAJE

  IT klaster (združenie IT spoločností) Žilinského regiónu. Od roku 2008.

   

  Klaster je záujmovým združením právnických osôb, založeným v súlade s ustanovaním § 20 písm. f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (stanovy).

  Z@ict

  záujmové združenie právnických osôb

  ADRESA (sídlo vs. kancel):

  Komenského 48, 01109 Žilina

  IČO:

  42168341

  DIČ / IČ DPH:

  2022651818 / SK2022651818

  BANKOVÉ SPOJENIE:

  Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina, SWIFT/BIC: TATRSKBX

  IBAN:

  SK3911000000002626865435

 • Novinky mailom

  Facebook

  Instagram

 • NECHAJTE NÁM ODKAZ

 • NAŠU ČINNOSŤ PODPORILI

  All Posts
  ×