top of page
  • ZAIT

Spojenie IT a prírody: Úspešný deň čistenia Žilinskej priehrady

Trošku neskôr, ale predsa! Tak ako aj minulý rok, aj tentokrát sa náš klaster a jeho členovia znovu zapojili do iniciatívy čistenia nášho okolia a pri príležitosti medzinárodného Dňa zeme (22.4.) si zobrali za úlohu čistenie prírody v okolí Vodného diela Žilina. Počasie nám veľmi prialo a preto sa plastové fľaše, plechovky, papierové odpadky a ďalšie nechcené veci sa rýchlo zhromažďovali vo veľkokapacitnom kontajneri, čím sa uvoľňoval priestor pre čistú prírodu. Pri účasti zhruba 70 ľudí od našich členov z firiem ako KROS, GlobalLogic, Siemens Mobility, Siemens Healthinners či Brain:IT sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať behom pár hodín vyše 120 vriec odpadu.Okrem odstraňovania odpadu sa táto aktivita stala aj vzácnou príležitosťou pre rozvoj firemných či medzifiremných vzťahov, čo otvára do budúcnosti nové príležitosti pre spoluprácu a rozvoj. Medzi vyberaním odpadkov si účastníci vymieňali skúsenosti a názory z svojej práce či života, rozprávali sa o technologických inováciách a spoločných záujmoch. Táto neformálna výmena názorov a vzájomné povzbudenie pomohlo posilniť ich väzby a vytvoriť nové priateľstvá.


Keď práca bola hotová, všetci sa zhromaždili pri chutnom guláši a dobrom pive. Vďaka tejto príjemnej atmosfére sa rodili nové nápady a plány na budúcnosť. Svet žilinského IT sa ukázal ako komunita, ktorá nielenže dokáže riešiť technologické výzvy, ale aj prispievať k ochrane životného prostredia.

Dúfame, že tento príklad poslúži ako inšpirácia pre ďalšie podniky a komunity, aby sa spojili a podnikli v budúcnosti kroky na ochranu prírody. Spoločne môžeme vytvoriť lepšie a čistejšie prostredie pre nás aj pre budúce generácie. :)Comments


bottom of page