• PRIHLÁŠKA

    Ak sa naozaj chcete stať členom, dajte nám o sebe vedieť pár informácií.

     

    Podľa platných stanov združenia schvaľuje žiadosti o členstvo Valné zhromaždenie združenia. Vaša prihláška bude teda schválená na najbližšom Valnom zhromaždení združenia (najneskôr do 3 mesiacov). Dovtedy vás bude kontaktovať vedenie združenia (prezident, viceprezident, resp. manažér klastra).

    All Posts
    ×