top of page

Detašované pracovisko Siemens Mobility na FEIT UNIZA #predstavujeme

Žilinská univerzita a Siemens Mobility spojili svoje sily v spolupráci, ktorá otvára nové možnosti pre študentov a podnikateľskú komunitu. Zrodila sa v podobe detašovaného pracoviska Siemens Mobility na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEIT) na Žilinskej univerzite, ktoré bolo otvorené 6. 10. 2022.


Jeho cieľom je priblížiť sa študentom a umožniť im pracovať v ňom počas prestávok medzi prednáškami a odbornými predmetmi. Aj keď prvotné plány boli narušené pandémiou COVID-19, dnes sa toto pracovisko stalo živým miestom, kde sa študenti stretávajú s odborníkmi zo Siemens Mobility a pracujú na projektoch, ktoré majú priamu aplikáciu v reálnom svete. V Siemens Mobility totiž dnes brigáduje alebo stážuje približne 40 študentov univerzity.Nie je náhoda, že detašované pracovisko sídli v priestoroch Katedry riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA, ktorá vzdeláva aj v oblasti zabezpečovacích a riadiacich systémov v koľajovej doprave. Profil absolventa tejto katedry sa zhoduje s profilom ideálneho pracovníka Siemens Mobility nakoľko sa žilinské centrum Siemens Mobility špecializuje na projekty v oblasti elektrifikácie železníc, vývoja dohľadových a kontrolných systémov, vlakových zabezpečovačov a ďalších projektov súvisiacich so železnicami alebo metrami.


Študenti tak môžu získať lepší pohľad na svoju budúcu kariéru v oblasti, ktorú študujú a byť v kontakte so skúsenými odborníkmi z praxe. Rastislav Kušpál, vedúci Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline, dodáva: „Našou víziou, ako dlhoročného partnera univerzity, je prinášať študentom možnosť uplatniť ich teoretické vedomosti v praxi prostredníctvom brigády či spolupráce na záverečných prácach.Veríme, že práve vďaka otvoreniu tohto pracoviska na Univerzite budeme môcť byť k študentom ešte bližšie a k dispozícii vždy, keď nás budú potrebovať.“Spolupráca medzi firmou Siemens Mobility a Žilinskou Univerzitou predstavuje nový prístup k spojeniu biznisu a vzdelávania. Táto forma spolupráce prináša väčšiu pridanú hodnotu ako tradičné prednášky alebo návštevy predstaviteľov firiem. Ide o príklad úspešnej spolupráce, ktorá nielenže poskytuje študentom praktické skúsenosti, ale zároveň prispieva k inováciám vo firme Siemens Mobility.


 

Veríme, že členstvo v klastri ZAIT otvára cestu k vzájomnému prepojeniu členov. Tí vďaka tomu môžu spoločne realizovať projekty, na ktoré by inak nedosiahli alebo ktoré by boli pre nich náročné. Postupne tieto spolupráce predstavujeme, aby sme ukázali, že aj keď všetci členovia pôsobia v IT svete, nie sú si konkurenciou, ale môžu vzájomne spolupracovať a pomáhať rozvíjať svoj biznis.

Comments


bottom of page