top of page

Digitálny región

Pomáhame samosprávam a firmám pri príprave a realizácii IT projektov

Poskytujeme poradenstvo našich nezávislých IT expertov a pomáhame tak tvoriť funkčné digitálne služby a produkty odpovedajúce potrebám samospráv a občanov.

Prečo sme sa do toho pustili?

Dlhodobo vnímame veľký dopyt firiem po IT odborníkoch. Keď firmy, ktoré dokážu nadpriemerne ohodnotiť ľudí, nemajú dostatok zamestnancov, tak samosprávy majú len malú šancu prilákať skúsených odborníkov, ktorý by im reálne pomohli s veľkými IT projektami.

Často sú preto veľké projekty realizované bez jasnej vízie, koncepcie alebo za netransparentných podmienok. Pritom by stačilo málo. Umožniť samosprávam, aby mali na blízku expertov, ktorí by nestranne pomohli urobiť analýzu potrieb, plán, definíciu projektu a až na základe týchto podkladov sa rozbehlo obstarávanie.

Našim cieľom je poskytnúť samosprávam nezávislých expertov, ktorí im pomôžu efektívne investovať do IT projektov a umožnia zvýšiť čerpanie eurofondov.

logo-PSK.jpg

Samosprávam ponúkame nezávislých odborníkov (t.j. odborník nemôže pracovať vo firme, ktorá by mohla projekt realizovať), ktorí ich celým procesom IT projektu prevedú podľa transparentnej metodiky skvalitnenia prípravy a realizácie IT projektov v regiónoch. Metodika vznikla v spolupráci so Slovensko.digital, ktoré túto otázku rieši na národnej úrovni.

Kombinácia metodiky a nezávislého, expertného dohľadu zabezpečí, aby výstupom každého projektu boli funkčné digitálne služby alebo produkty, ktoré odpovedajú potrebám samospráv a občanov.

Naviac, aktuálne programové obdobie obsahuje veľký balík finančných prostriedkov určených na digitalizáciu a rozvoj digitálnych služieb samospráv. Bola by škoda, keby tieto peniaze ostali nevyužité alebo sa použili neefektívne.

Ako spolupráca prebieha?

Získanie vstupných informácií

Osobne alebo cez video konferenciu prejdeme podrobné informácie o vašich potrebách a možnostiach.

Získanie vstupných informácií

Podľa rozsahu a charakteru požiadaviek nominujeme vhodných nezávislých expertov.

Získanie vstupných informácií

Úzko spolupracujete s vybranými expertmi, ktorí podľa stanovenej metodiky zabezpečia potrebné kroky.

Získanie vstupných informácií

Našou úlohou nie je dodať  hotové riešenie. výstupom najčastejšie býva analýza potrieb, plán, popis zákazky alebo pomoc s obstarávaním.

Prebiehajúce projekty

Konto občana mesta Žilina

Implementácia parkovacieho systému QR park v meste Žilina

Vypracovanie Koncepcie rozvoja IT v meste Žilina

Zlepšenie Service desk mesta Žilina

Partneri digitalizácie

INOVIA-logo-biele-pozadie.png
cropped-in_favicon.png

Chcete vedieť viac? Napíšte nám!

Vďaka!

Juraj Kavecký, manažér klastra

kavecky@zait.sk

+421 915 839 903

bottom of page