top of page

Nezisková organizácia ZAIT

Chceme rozvíjať nielen seba a svoje spoločenstvo, ale aj pomáhať iným. Veríme, že spoločnými silami môžeme poskytnúť podporu tým, ktorí ju potrebujú a naštartovať tým pozitívne zmeny v spoločnosti.

Prečo sme tu?

Naša organizácia vznikla z presvedčenia, že spoločne môžeme urobiť veľké veci pre deti, rozvoj talentov a vzdelávanie.

Mnoho talentovaných mladých ľudí má sen zúčastniť sa medzinárodných súťaží či vzdelávacích programov, ktoré by im otvorili dvere k novým skúsenostiam a možnostiam. Stretávame sa s prosbami o finančnú pomoc na cesty, ubytovanie a náklady spojené s účasťou na týchto podujatiach. Sme tu preto, aby sme umožnili týmto mladým ľuďom dosiahnuť svoje sny. Podporujeme taktiež organizáciu samotných súťaží a ďalších rozvojových aktivít s cieľom zlepšiť úroveň vzdelávania v našom regióne. 

 

Nezisková organizácia nám umožňuje dosiahnuť aj na formy financovania, z ktorých sú záujmové združenia vylúčené. Môžeme tak podporiť viac aktivít a talentov.

Čo chceme dosiahnuť?

Podpora študentských aktivít

Podporujeme rôzne šúťaže a ďalšie vzdelávacie aktivity s cieľom pomôcť študentom osvojiť si znalosti, ktoré uplatnia na trhu práce.

 

Rozvoj a podpora mladých talentov

Chceme, aby sa talentovaní mladí ľudia mohli účastniť medzinárodných aktivít a získané skúsenosti uplatnili v našom regióne.

 

Podpora potrebným

Dlhodobo podporujeme dobročinné aktivity a organizácie v našom regióne. 

34554168_2049683011952289_3773063614882119680_n.jpg
34340926_2049779131942677_9008268585633579008_n.jpg

Čo môžete urobiť?

Spolu s nami podporiť pozitívnu zmenu.

2% z daní

Ak ste firma, môžete nám pomôcť pridelením 2% z vašich daní. Vaša podpora pôjde priamo na aktivity, ktoré budú mať hmatateľný vplyv na deti a vzdelávanie.

Podpora formou darovacej zmluvy

Finančná i nefinančná (napr. poskytnutím výhier do študentských súťaží) nám pomôžu vytvárať pozitívny vplyv.

Zúčastnite sa našich aktivít

Vďaka vaše účasti môžeme uskutočniť viac ako sme plánovali.

 

Stretnime sa osobne

Ak máte záujem zistiť viac informácií o našich aktivitách, cieľoch a možnostiach spolupráce, neváhajte a dohodnite si s nami stretnutie. 

Kontaktná osoba: Juraj Kavecký (+421 915 839 903)

Realizované aktivity

Okrem aktivít, ktoré sa týkajú IT a ktoré sa snažíme propagovať v našom kraji, sa členovia nášho klastra pravidelne zúčastňujú aj rôznych charitatívnych či spoločensky prospešných aktivít. Medzi najobľúbenejšie patria každoročne konaný Deň Zeme či Mikulášsky beh.

Maľovanie v Náruči

(Stacionár pre týrané deti)

Do detského centra Náruč určené pre týrané matky s deťmi sme zavítali opäť po dvoch rokoch a pustili sa do zveľaďovania vnútorných priestorov. Naši členovia vymenili klávesnicu s myškoch za štetce a farbu a svojou šikovnosťou vyčarovali deťom radosť na tvárach :). 

20230706_111202.jpg
20230704_133322.jpg
20230710_145220.jpg

Príspevok na auto

adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga.

Deň Zeme

V rámci Dňa Zeme sa naši členovia každoročne zúčastňujú čistenia verejného priestranstva, vždy vybranú prírodnú lokalitu. Táto akcia je medzi členmi veľmi obľúbená, nakoľko nás vždy po dobrom výkone čaká chutné občerstvenie. V roku 2023 sme spolu s ďalšími asi 70 kolegami pomohli vyčistiť oblasť pri Vodnom diele Žilina (zhruba 120 vriec), po ktorých nás čakal nielen dobrý pocit, ale aj fantastický guláš v neďalekej reštaurácii :).  

Deň Zeme

V rámci Dňa Zeme sa naši členovia každoročne zúčastňujú čistenia verejného priestranstva, vždy vybranú prírodnú lokalitu. Táto akcia je medzi členmi veľmi obľúbená, nakoľko nás vždy po dobrom výkone čaká chutné občerstvenie. V roku 2023 sme spolu s ďalšími asi 70 kolegami pomohli vyčistiť oblasť pri Vodnom diele Žilina (zhruba 120 vriec), po ktorých nás čakal nielen dobrý pocit, ale aj fantastický guláš v neďalekej reštaurácii :).  

Beh počas COVID pandémie

adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga k adjskgd akd gaskjdg askjhdga kdhjsga.

bottom of page