top of page

Šéfovia ZAIT

marian koprda.jpg

Marián Koprda

Prezident klastra

Scheidt & Bachmann
vlasto kocian.jpg

Vlastimil Kocián

Viceprezident

KROS

Tím ZAIT

juraj kavecky.jpg
Juraj Kavecký

manažér klastra

alexandra mihaldová.jpg
Alexandra Mihaldová

vzdelávanie

juraj bielik.jpg
Juraj Bielik

projekty

peter steihubl.jpg
Peter Steinhübl

samosprávy

janka lodnanova.jpg

Jana Lodňanová

asistent

2023-05-29-cocuma-studio-by-lukasneasi-28.jpg

Michal Poppe

marketing

sona kavecka.jpg

Soňa Kavecká

HR klub a podujatia

iryna.jpg

Iryna Rybovich

spolupracovníčka pre Ukrajinu

Vlastným menom ZAIT, záujmové združenie právnických osôb. Sme združenie IT spoločností (IT klaster) Žilinského regiónu, ktoré rozvíjajú IT komunitu - aby rástla kvalitatívne aj kvantitatívne. Už od roku 2008.

ZAIT
Komenského 48
010 01 Žilina

+421915839903

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Vaša odpoveď bola odoslaná!

ID

 • IČO: 42168341

 • DIČ: 2022651818

 • IČ DPH: SK2022651818

 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina

 • Číslo účtu: 2626865435/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0026 2686 5435, SWIFT/BIC: TATRSKBX

Klaster ZAIT je záujmovým združením právnických osôb, založeným v súlade s ustanovaním § 20 písm. f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgány

 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia. Tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.

 • Dozorná rada - kontrolný orgán združenia. Členmi dozornej rady sú vždy jeden delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj a dvaja volení členovia. Súčasnými členmi sú: Katarína Gazdíková, Anila Xhembulla a Michal Koháni

 • Prezídium - usmerňuje a riadi činnosť združenia. Súčasnými členmi sú: Marián Koprda, Vlastimil Kocián, Tomáš Lodňan, Peter Brída a Peter Vandlíček

Právna forma

Činnosť združenia podporili aj

blob.jfif
829222_49939.webp
vw9j.research_jpg.jpg
stiahnuť.png
Kotva pätičky
bottom of page