top of page

Šéfovia ZAIT

Podľa členov klastra tí najlepší z najlepších

marian koprda.jpg

Marián Koprda

Scheidt & Bachmann

vlasto kocian.jpg

Vlastimil Kocián

KROS

Tím ZAIT

juraj kavecky.jpg
Juraj Kavecký

manažér klastra

alexandra mihaldová.jpg
Alexandra Mihaldová

projekty

juraj bielik.jpg
Juraj Bielik

projekty

peter steihubl.jpg
Peter Steinhübl

samosprávy

janka lodnanova.jpg

Jana Lodňanová

asistent

brano hujo.jpg

Braňo Hujo

marketing

Obrázok1.jpg

Matúš Bohunický

marketing

sona kavecka.jpg

Soňa Kavecká

HR klub a podujatia

ID

 • IČO: 42168341

 • DIČ: 2022651818

 • IČ DPH: SK2022651818

 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina

 • Číslo účtu: 2626865435/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0026 2686 5435, SWIFT/BIC: TATRSKBX

Klaster Z@ict je záujmovým združením právnických osôb, založeným v súlade s ustanovaním § 20 písm. f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgány

 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia. Tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.

 • Dozorná rada - kontrolný orgán združenia. Členmi dozornej rady sú vždy jeden delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj a dvaja volení členovia. Súčasnými členmi sú: Katarína Gazdíková, prof. Karol Matiaško a Anila Xhembulla

 • Prezídium - usmerňuje a riadi činnosť združenia. Súčasnými členmi sú: Marián Koprda, Vlastimil Kocián, Tomáš Lodňan, Peter Steinhübl a prof. Emil Kršák

Právna forma

Vlastným menom Z@ict, záujmové združenie právnických osôb. Sme združenie IT spoločností (IT klaster) Žilinského regiónu, ktoré rozvíjajú IT komunitu - aby rástla kvalitatívne aj kvantitatívne. Už od roku 2008.

 

Ak máš podobné nutkanie, pridaj sa k nám.

Z@ict
Komenského 48
010 01 Žilina

+421915839903

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Vaša odpoveď bola odoslaná!

Činnosť združenia podporili aj

blob.jfif
829222_49939.webp
vw9j.research_jpg.jpg
stiahnuť.png
Kotva pätičky
bottom of page